Kierunek transportu

Zajmujemy się zarówno krajowym jak i międzynarodowym samochodowym transportem towarów.

Do najczęściej obsługiwanych przez nas kierunków przewozowych należą

Francja - (specjalizacja) Niemcy, Hiszpania, Włochy, Kraje Beneluxu jak również Czechy, Rumunia, Bułgaria, Litwa i Rosja.